Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Odezva k videu v reálném čase

Testování audiovizuálních materiálů online bez asistence tazatele je levnější, ale skýtá několik závažných úskalí. U delších ukázek, stejně jako je tomu při sledování filmů, respondenti zapomínají obsah ze začátku a prostředka a vybavují si jen závěr. Jindy zase hodnotit reklamu jako celek přináší vágní, nic neříkající výroky. To je škoda. Přitom řešení je docela jednoduché.

Testování videoukázek se STEM/MARK odstraňuje hned několik nedostatků najednou. Náš dotazovací systém měří dobu, po kterou respondent video skutečně sleduje a pomocí „Like“ a „Dislike“ tlačítek získáváme odezvu na to, co ve videu zapůsobí dobře a co méně dobře. Systém zaznamenává aktuální čas videa a můžeme tak respondentovi zobrazit Vaši otázku právě v tom momentě, kdy je nejvíce relevantní a kdy respondent sleduje to, na co se ho ptáte. Výstupy z našeho testu pak kromě standardního hodnocení doplňujeme tímto :

výsledky

Chcete-li si testování vyzkoušet, klikněte sem. Tento postup při testování doporučujeme u ukázek delších než 1 minuta. U kratších ukázek by mohlo dotazování narušit celkový zážitek, což je u reklamy na některé kategorie důležité. V takovém případě respondentovi reklamu přehrajeme dvakrát – jednou pro dojem. Podruhé pro podrobnější feedback.

Ptejte se inovačního týmu