Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Olympijské ideály jsou stále živé, podoba her je ale nenaplňuje

Olympijská myšlenka: antický ideál tělesné a duševní krásy člověka, symbol světového míru a lidské rovnoprávnosti. Věří v ní dvě třetiny české internetové populace, avšak pouze pětina bezvýhradně. Téměř polovina respondentů naopak dodává, že současná podoba olympijských her tomuto ideálu neodpovídá. Necelá třetina dotázaných pak olympijské myšlence vůbec nevěří, hry jsou podle nich především o sportu, nebo o penězích. Překvapivě může působit, že jsou to častěji ženy, kdo za olympiádou spatřuje hlavně sport. Muži jsou naopak více přesvědčeni o finanční motivaci konání her.

Olympijské kruhy – hlavní symbol olympijských her, reprezentují pět obydlených kontinentů světa spojených olympijskou myšlenkou během konání her. Šest barev (včetně bílého podkladu) bylo vybráno na základě vlajek států, které se účastnily první novodobé olympiády, hlubší význam barvy původně neměly. Zeptali jsme se uživatelů internetu, zda tuto symboliku znají. Téměř polovina dotázaných vůbec nevěděla, nebo uvedla zcela nesprávnou odpověď. Necelá polovina respondentů správně určila význam samotných kruhů, k barvám se nevyjadřovala. Dalších 6 % respondentů vědělo, že kruhy představují kontinenty, ale mylně přiřadilo symboliku i barvám. Pouze 1 % internetové populace znalo i správnou odpověď ohledně výběru barev.

olymp_1

Více než čtyři pětiny respondentů se domnívají, že Česká republika by se neměla v budoucnu ucházet o pořádání olympijských her, přičemž 18 % k tomu dodává, že bychom to sice zvládli, ale je to pro naši zemi zbytečně vysoká zátěž. Hlavním důvodem nesouhlasu s pořádáním her v ČR je finanční náročnost, což si častěji myslí ženy a lidé starší 45 let. Vysloveně pro konání olympiády na našem území jsou častěji mladí lidé a respondenti s nižším stupněm vzdělání, v preferenci ročního období vítězí letní olympiáda.

olymp_2

Výzkum na reprezentativní internetové populaci ČR ve věku 15 až 59 let byl společností STEM/MARK realizován na respondentech Českého národního panelu ve dnech 27. až 30. ledna 2014. V rámci on-line dotazování bylo uskutečněno celkem 514 rozhovorů.