Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Otevřené lékárničky – Online kvalita funguje

zpracoval: Jan Fait

Ve zkratce

Kvalitativní výzkum se přesouvá do online prostředí. Využili jsme video-rozhovory a podívali se do domácích lékárniček našich respondentů. Našli jsme vše od malých polních nemocnic po roky prošlá léčiva. Společný projekt STEM/MARK a Státního ústavu pro kontrolu léčiv ukazuje dvě velká pozitiva: Online kvalitativní výzkum je plně funkční řešení, které přináší zajímavé výsledky a také, že státní instituce jsou nakloněné využívání moderních řešení.

Problém

Léčiva jsou zajímavou kategorií výrobků. Některé můžeme považovat téměř za FMCG, některé naopak leží v lékárničkách celé roky.  Nízká frekvence kontrol zásob a aktualizace našeho spotřebitelského povědomí často vede k neplánovaným nákupům z nutnosti a malé informovanosti o novinkách. Jak vypadají lékárničky, které doma máme, kdo se o ně stará a jak s léky zacházíme?

SUKL přišel s nápadem provést detailní audit domácích lékárniček a zjistit, jak se lidé chovají při jejich údržbě, obnovování a rozšiřování.

Výzkumné řešení

Získat detailní údaje o respondentově domácnosti může být obtížný úkol. Při přímém dotazování nemáme možnost respondenta vybudit k podrobnějšímu rozboru, při dotazování face-to-face pak musíme respondenta přesvědčit, aby nás vpustil „na své území“ a lékárničku nám ukázal.

STEM/MARK starostlivě pěstuje svoji online výzkumnou kapacitu, což se týká i kvalitativních technik. Provedli jsme kvantitativní dotazování zaměřené na složení lékárniček, frekvenci, se kterou jsou kontrolovány a jak zacházíme s léky, které už nemůžeme použít. Kvalitativní metoda pak měla zachytit právě to chování, které dotazníky jen těžko obsáhnou: chování, o kterém víme, že není tak docela správné. Online prostředí zde respondentovi poskytuje dostatečný pocit „bezpečí“ před pohledem výzkumníka, ale kvalitativní setup stále navozuje pocit, že druhá strana poslouchá.

Zjištění

Kvantitativní výzkum přinesl řadu zajímavých zjištění: Léky často zůstávají v domácnostech po někom, kdo tam již nežije, příslovečný evoluční odpor k manuálům se u mužů přelévá i na příbalové letáky, starší lidé navzdory větší spotřebě nemají vyšší zásoby a další klíčové závěry.

Bylo to právě nasazení kvalitativních technik jako doprovod standardnímu šetření, které odhalilo tendenci respondentů zacházet s léky nesprávně. Překvapivě mnoho lidí vědomě udržuje a dokonce používá prošlé lék. Když se jich už rozhodnou zbavit, poslouží popelnice nebo kanalizace.

Náš výzkum pro SUKL ukazuje kromě své informační hodnoty i na fakt, že k dosažení skutečně cenného insightu bychom měli častěji uvažovat o kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod.

 

Máte-li  pocit, že to je přesně to, co ve výzkumu potřebujete, napište Pavlu Šimoníkovi z našeho Client Service Managementu na . Jestli jste z oboru farmacie, tak Vám nejlépe pomůže Barbora Večerková na