Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Polovina populace nesouhlasí s udělením Nobelovy ceny míru Evropské unii

zpracovala: Barbora Večerková

V říjnu tohoto roku byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru pro rok 2012. Toto ocenění získala Evropská unie za své aktivity v oblasti šíření míru a demokracie v Evropě a za dlouhodobou roli při sjednocování kontinentu. A co na to říkají obyvatelé České republiky?

Odpůrci Nobelovy ceny pro EU v ČR převažují nad jejími zastánci.

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK polovina populace ve věku 18 – 59 let s udělením Nobelovy ceny míru Evropské unii nesouhlasí. Nejradikálnějšími odpůrci tohoto ocenění jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé (62 %). Zastánců ceny je necelá třetina respondentů (32 %). 11 % ostatních se o problematiku nezajímá a 8 % nemá vyhraněný názor.

Více

Evropská unie si cenu nezaslouží.

Odpůrci Nobelovy ceny míru EU argumentují především tím, že si ji Evropská unie nezaslouží, že nepracuje tak, jak by měla – „nic nedělá“ (29 %) a také tím, že toto ocenění patří spíše jednotlivcům – osobnostem než celku (23 %), jakým EU je (uváděno zejména vysokoškoláky).

Je to ocenění především za mír v Evropě.

Zastánci ocenění vidí klad Evropské unie zejména v aktivitách vedoucích k  sjednocení kontinentu (20 %, častěji lidé ve věku 30 – 44 let a vysokoškoláci) a v udržování míru v Evropě (26 %).

Na předání ocenění naši nejvyšší představitelé být měli.

I když v rámci populace převažují ti, kteří s oceněním pro EU nesouhlasí, je většina respondentů přesvědčena o tom, že na udělování Nobelovy ceny v Norsku měla být Česká republika zastoupena buď svým premiérem, nebo prezidentem (66 %, častěji uváděno ženami – 73 %). Pouze 20 % osob (častěji muži) se domnívá, že účast našich nejvyšších představitelů na tomto aktu nutná nebyla. 8 % ostatních se o problematiku nezajímá a 6 % nemá vyhraněný názor.

Problematikou udělení Nobelovy ceny Evropské unii se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 18 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 517 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 17. prosince 2012.

Tisková zpráva ke stažení zde (formát PDF)

Méně