Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Poplatky v nemocnici ano, u lékaře a za recept ne

Od ledna 2014 by se v nemocnicích, ústavech, léčebnách či lázních neměly platit poplatky za hospitalizaci, které doposud činily 100 korun za den. Změny lze pravděpodobně v budoucnosti očekávat i v případě plateb u lékařů a v lékárnách za recept. Jak se k problematice zdravotnických poplatků staví česká veřejnost?

Podle nejnovějšího telefonického šetření společnosti STEM/MARK tři pětiny populace ve věku 18-65 let s určitou výší poplatků za hospitalizaci souhlasí.

Poplatky za hospitalizaci

Dvě pětiny osob ve věku 18-65 let (častěji osoby s nižším vzděláním a obyvatelé Ústeckého kraje) podporují zrušení poplatků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních. Necelá třetina populace (31 %, častěji vysokoškoláci a obyvatelé měst s 20 000 – 99 999 obyvateli) souhlasí s 60 korunovým denním poplatkem, čtvrtina dalších se 100 Kč (opět častěji vysokoškoláci). Osob, které se domnívají, že by tyto poplatky měly být ještě vyšší, jsou jen 3 %.

45 % populace (častěji vysokoškoláci) se domnívá, že současné zrušení hospitalizačních poplatků bude mít negativní vliv na kvalitu a dostupnost péče v těchto lůžkových zařízeních. Opačný názor zastává 55 % osob.

Poplatky u lékaře a za recept

Zrušení poplatků u lékaře a za recept má ve srovnání s opatřením v lůžkových zařízeních širší podporu veřejnosti. Pro odstranění těchto poplatků jsou téměř dvě třetiny populace ve věku 18-65 let (častěji lidé s nižším vzděláním a také např. obyvatelé Olomouckého kraje). Třetina osob souhlasí se zachováním stávajících 30 korun (častěji vysokoškoláci a lidé z Prahy). Zvýšení dosavadních poplatků nad 30 korun má pouze minimální podporu 3 % obyvatel.

78 % populace se domnívá, že případné zrušení poplatků u lékaře nebude mít negativní vliv na kvalitu a dostupnost této ambulantní péče. Opačný názor zastává 22 % osob (častěji vysokoškoláci).

poplatky_1

poplatky_2

Problematikou zdravotnických poplatků se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou telefonického dotazování respondentů ve věku od 18 do 65 let. Šetření se celkově účastnilo 507 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 20. do 23. ledna 2014.