Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Pražané si po komunálních volbách přejí změnu ve vedení Magistrátu

Volební preference i názor na současné vedení radnice ukazují, že Pražané si přejí, a patrně i očekávají, po komunálních volbách zásadní obměnu ve vedení Magistrátu. Vyplývá to ze zářijového výzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK.

Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že Praha potřebuje po komunálních volbách razantní změnu ve vedení Magistrátu. Pražané zároveň deklarují aktivní zájem o komunální dění, o které se zajímá 70 % z nich.

Svou účast v nadcházejících volbách deklaruje 46 % oprávněných voličů v Praze jako jistou (určitě ano). Tento údaj zhruba odpovídá i účasti v minulých volbách (44 %). Již tradičně půjdou volit spíše starší a vzdělanější občané.

Mezi respondenty, kteří nevylučují účast v říjnových volbách, by nejvíce hlasů získalo Hnutí ANO (20 %). Dále následují: TOP 09 (14 %), ČSSD (9 %), ODS (8 %), koalice SZ+KDU-ČSL+STAN (6 %), Piráti (5 %). Těsně pod hranicí volitelnosti se pohybují Politické hnutí pro Prahu, Úsvit přímé demokracie a Svobodní (4 %) a KSČM (3 % – zde je nutné zohlednit tradičně menší ochotu respondentů přihlásit se k její volbě). Stále však existuje značný potenciál „volných hlasů“, protože pětina Pražanů nevylučujících svou účast ve volbách, zatím neví, koho bude volit. Za nezvratné považují své rozhodnutí (volit konkrétní stranu) častěji voliči KSČM a ČSSD.

U Hnutí ANO se lidé ve větší míře plně ztotožňují s programem a osobnostmi strany, TOP 09 volí i přes drobné výhrady k osobnostem a k programu.

preference praha

Výzkum proběhl v Praze 4. – 8. 9. 2014. Data byla sbírána kombinací telefonického (CATI) a on-line dotazování na vzorku 603 obyvatel Prahy starších 18 let Vzorek je reprezentativní na pohlaví, věk, vzdělání a městské části Prahy.