Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Příměstský tábor = oblíbený kompromis

Vzpomínáte si na prázdninové tábory? Zažili jsme je všichni. Za nás měly přídomek pionýrské a trvaly tři týdny. Někdo je považoval za to pravé dobrodružství a těšil se na ně. Jiný zaťal zuby a snažil se těch 20 dní bez rodičů nějak přežít. A i dnes, po letech, na ně podle toho vzpomínáme – buď s nostalgií, nebo odporem. A tuto zkušenost jistě přenášíme i na své děti.

Jak ukazují výsledky posledního průzkumu agentury STEM/MARK má na konci května většina rodičů o účasti svého potomka na prázdninovém táboře jasno (81 % rodičů 6-15letých dětí). 42% rodičů je přitom rozhodnuto dítě na tábor letos vyslat a 39 % hodlá dítě alespoň letos této zkušenosti ušetřit. Zbylých 19 % účast ještě zvažuje.tabory_1

Děti, které letos nepojedou na tábor, si o tom nejčastěji rozhodly samy (u 32 % rodičů) nebo je samy rodiče nepovažují za dostatečně vyspělé (21 % rodičů). Silným důvodem je také zajištění péče o dítě během prázdnin jiným způsobem – u příbuzných nebo přímo s rodiči (celkem 19 % rodičů) a cena táborů (18 % rodičů).

Pro většinu dětí, které letos na tábor pojedou, se přitom bude jednat o opakovanou účast. Nejrozšířenější formou je sice pobytový tábor (využívá jej 83 % rodičů, které děti letos vyšlou), ale zájem je i o příměstské tábory (24 %), kdy dítě spí doma a dochází jen na denní program (7 % rodičů využije během prázdnin obě formy táborů). Rodiče preferují tábory v tuzemsku a jen 7 % rodičů pošle své dítě do ciziny.

A podle čeho vybíráme ten pravý tábor? Nejdůležitějším kritériem je jméno organizátora tábora. Dále hodně napoví vlastní předchozí zkušenost a reference známých a přátel o konkrétním tábořea jeho tematické zaměření. Matky častěji uvádějí jako důvod nízkou cenu a úroveň komfortu.

tabory_2

Nicméně přání dítěte při výběru konkrétního tábora respektuje většina rodičů – polovina rodičů, které dítě pošlou na tábor nebo to ještě pro letošek zvažují, alespoň částečně zohledňuje přání dítěte a třetina se tímto přáním plně řídí. Jen 14 % z nich se rozhoduje podle sebe.

Výzkum realizovala agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku online populace ve věku 15-59 let o velikosti 1066 respondentů.   Internetové šetření proběhlo v květnu 2014.