Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Proměny české společnosti

pcs

Společnost STEM/MARK realizuje ve spolupráci s agenturou MEDIAN unikátní šetření Proměny české společnosti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších akademických výzkumů české společnosti v historii, který zadal Sociologický ústav AV ČR, Masarykova univerzita a ekonomický institut CERGE-EI. Dotazování bude probíhat od 7. 7. 2015 ve vybraných domácnostech v celé České republice. Domácnosti za účast a čas strávený dotazováním získají výrazné finanční odměny. Účastníci výzkumu pomohou popsat zkušenosti a problémy, se kterými se potýkají české rodiny, a mohou tak pomoci vědcům i veřejným činitelům navrhnout zlepšení veřejné a sociální politiky. Více o výzkumu najdete na stránkách www.promenyceskespolecnosti.cz.

E-mail:

Tel.: 225 986 831, 225 986 849