Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Černý kašel : Registrujeme informace o nárůstu?

Černý kašel nebo dávivý kašel je infekční bakteriální onemocnění, které se přenáší kapénkovou infekcí. Dle oficiálních statistik v poslední době České republice přibývá nemocných černým kašlem. Onemocnění je nejzávažnější pro nejmenší děti, které jsou dosud neočkované nebo nemají alespoň dvě základní očkování.

Podle nejnovějšího internetového šetření společnosti STEM/MARK více než tři pětiny populace ve věku 15-59 let zaznamenaly v poslední době informace o nárůstu výskytu černého/dávivého kašle.

Znalost pojmu pertuse

Pokud měli lidé spontánně říci, co si představují pod pojmem pertuse, pak pouhá       4 % osob uvedla, že se jedná o černý/dávivý kašel. Častěji se v tomto případě jednalo o vysokoškolsky vzdělané respondenty (8 %). 94 % osob nevědělo, co si pod pojmem vůbec představit, zbylá 4 % oslovených pojem pertuse charakterizovala velmi obecně např. pouze jako nemoc, nebo bakteriální či virové onemocnění, případně jako onemocnění horních cest dýchacích.

Vnímání závažnosti černého/dávivého kašle

Pokud měli lidé hodnotit závažnost vybraných onemocnění (na škále od 1 do 5, kde 1=velmi závažné onemocnění a 5=není závažné onemocnění), pak je vnímaná závažnost černého/dávivého kašle se známkou 1,42 na stejné úrovni jako tetanus. Jako závažnější onemocnění jsou vnímány: dětská obrna (známka 1,18), tuberkulóza (1,29) a klíšťová encefalitida (1,33). Jako méně závažná onemocnění jsou naopak považována: hepatitida B (1,51), záškrt (1,61) a zejména spalničky (2,37). Obecně lze shrnout, že ženy a osoby starší 45 let vnímají jednotlivá onemocnění jako závažnější než muži a mladší respondenti.

Může se černým/dávivým kašlem nakazit očkovaný člověk?

Více než dvě pětiny osob (45 %) se domnívají, že černý/dávivý kašel se může objevit i u člověka, který byl proti tomuto onemocnění očkován (častěji respondenti do 29 let). Naopak téměř třetina respondentů (31 %) je přesvědčena o tom, že pokud je člověk proti černému/dávivému kašli očkován, nemůže se nakazit (podpora tohoto názoru se zvyšuje se stoupajícím věkem respondenta). Čtvrtina oslovených nemá na problematiku jasný názor a odpověděla, že neví (častěji muži).cerny kasel

Podle téměř poloviny dotázaných (47 %) se černý/dávivý kašel může objevit i u člověka, který již toto onemocnění dříve prodělal. Opačný názor vycházející z toho, že osoba, která dříve onemocnění prodělala, jej nemůže opětovně získat, zastává pouze 13 % osob, nicméně dvě pětiny respondentů nemají v této otázce jasno a odpověděly, že neví (častěji lidé starší 45 let).

Registrace informací o nárůstu výskytu černého/dávivého kašle

Více než tři pětiny (64 %) oslovených zaznamenaly v poslední době informace o nárůstu výskytu černého/dávivého kašle. Častěji se v tomto případě jedná o ženy (72 %) a osoby starší 30 let. Nejčastějším zdrojem informací byly v tomto případě televize (65 %), internet (45 %), denní tisk (17 %), rádio (15 %) či informace od někoho z příbuzných či rodiny (19 %).

cerny kasel 2

Problematikou černého/dávivého kašle se ve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 510 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 16. května 2014.