Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Restartu kariéry lituje jen málokdo

Ptejte se: Jan Fait

Ve zkratce

18.června jsme měli tu čest prezentovat jeden z našich výzkumů na konferenci „Restart kariéry“, kde vystoupila řada úspěšných Čechů a Slováků, kteří ve svém profesním životě udělali zásadní změnu. „Restart“ pro organizátory konference neznamenal jen změnu oboru či odchod za lepším, ale hlavně změny, které silně kontrastují s předchozím zaměstnáním. Jeden příklad za všechny je Libor Malý, zakladatel společnosti LMC, který v současnosti pracuje na svém projektu Heart – internetové aplikaci pro podporu barteru a bezpeněžní ekonomiky.
 
Náš výzkum přiblížil, jaké jsou následky takových rozhodnutí mezi manažery a také běžnou českou populací. Současně jsme pomocí IAT testu – metody, která pracuje s implicitními asociacemi – zjistili, že lidé, kteří se k takové zásadní změně odhodlali se od ostatních liší hned v několika směrech. IAT test si můžete také vyzkoušet.

Kolik z nás má za sebou opravdový restart

Každý druhý respondent z celkového počtu 350 dotazovaných uvádí, že v kariéře čelil zásadnější změně. Na základě další specifikace jsme zjistili, že Restart ve smyslu popsaném výše se ale týká jen užšího podílu, asi 12% populace. Hlavním znakem je dobrovolnost restartu, trocha nejistoty a jiná než finanční motivace.

Jak změnu hodnotíme

Následky, které změny v kariéře měly a mají hodnotí negativně jen 5% dotazovaných. Pro polovinu z nich jsou nová situace neutrální – něco se zlepšilo, něco naopak zhoršilo. Zásadním faktorem, který určuje, zda lidé hodnotí změny pozitivně je jejich dobrovolnost. Ti, kteří udělali změnu ze své vlastní vůle ji hodnotí výrazně pozitivněji.

Restartéři jsou jiní

Metoda IAT – test implicitních asociací – ukazuje, že „Restartéři“ sami sebe přirozeněji asociují s vlastnostmi typickými pro impulsivní jednání. Příkladem jsou silné emoční podněty, absence plánování dopředu a otevřenější vztah k riziku. Metoda promítá respondentovi výroky či vizuální prvky a měří dobu, za kterou je respondent přiřadí k jedné z definovaných kategorií stiskem kláves. Při vyhodnocení pak analytik zkoumá reakční dobu, která je pro přirozenou asociaci kratší než ostatní.

Klikni pro zvětšení

Kliknutím na následující odkaz si můžete vyzkoušet naší adaptaci metody IAT na vlastní kůži. Připravená zjednodušená ukázka Vás nechá přiřadit naše přední bankovní domy k sadě výroků.
Všimněte si, jak ve třetím a čtvrtém kole musíte silně uvažovat nad kombinací kategorií. Právě v tomto na první pohled obtížném úkolu vězí metodická síla testu.
 

Vyzkoušejte si IAT