Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

S datem 2. listopadu si 2/3 Čechů spontánně spojí svátek Dušiček

Devět z deseti Čechů se domnívá, že den oficiální vzpomínky na zesnulé je pro Čechy stále ještě důležitý a patří i do dnešní moderní doby. Ačkoli menší podíl lidí (14 %) říká, že tento den se ve vztahu k jejich blízkým zesnulým nijak neliší od jiných dnů v roce, převažující část populace (86 %) tento významný den „drží“. Jak?

Nadpoloviční většina Čechů osobně navštěvuje hřbitovy, kde mají své blízké. Více než čtvrtina dotázaných si na své zemřelé blízké vzpomene, ale na hřbitov nechodí, tato situace převažuje u obyvatel Prahy. Ke vzpomínce bez návštěvy hřbitova lidé někdy přidávají zapálení svíčky doma, scházejí se s příbuznými na společném obědě nebo si prohlížejí fotografie.

Vzpomínka

Pouze pětina z těch, kteří na hřbitov chodí, má možnost zajít na hřbitov vždy přesně v den Památky zesnulých. Jsou to obvykle lidé, kteří mají hřbitov poblíž nebo mají na cestování více času. Další pětina lidí přesný den dodržuje pouze v případě, že se nejedná o pracovní den.
Největší podíl Čechů (jedna polovina) nedodržuje termín 2. listopadu přesně, návštěvu hřbitova tito lidé posunují na den, který se jim více hodí, ale vždy jen o pár dnů. Přibližně desetina lidí na hřbitovy v souvislosti s Dušičkami zajde i s delším časovým odstupem anebo návštěvy rozděluje na několikrát, protože obchází více hrobů.

Lze říci, že na hřbitov na Dušičky nikdo nepřichází s prázdnou. Devět z deseti lidí přichází se svíčkami, nadpoloviční většina lidí přináší věneček. Mezi další dekorace patří živé hrnkové květiny, živé řezané květiny nebo umělé květiny. Každá z květinových výzdob hrobů byla zmíněna přibližně čtvrtinou návštěvníků hřbitovů v době Dušiček.
Že jsou Češi národem kutilů, spoléhají na vlastní um a mají i sklon k šetření, potvrzuje i zjištění, že polovina návštěvníků hřbitovů v období Dušiček kombinuje kupovanou výzdobu s vlastní výrobou. Přes deset procent domácností připravuje výzdobu pouze vlastními silami. Zbývající cca třetina domácností výzdobu na hrob výhradně kupuje.

Kontakt: Kateřina Tučková,

V Praze, 22. října 2013