Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

S některou z forem kyberšikany má zkušenost 46 % osob ve věku 15-29 let

Moderní informační technologie jsou sice velmi užitečná média, které nám usnadňují získávání informací a rychlou komunikaci napříč kontinenty, ale zároveň mají jako většina věcí i své stinné stránky. Jednou z nich je i tzv. kyberšikana neboli šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií a elektronických prostředků, jako jsou mobilní telefony, e-maily, sociální sítě, blogy a podobně.
Kyberšikana je na rozdíl od klasické šikany těžko rozpoznatelná, útočníci jsou ve většině případů anonymní, mají díky kyberprostoru mnoho identit a také díky přístupu k moderním technologiím velké publikum.

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem kyberšikany zkušenost 36 % osob ve věku 15-59 let. Nejčastěji jsou obětí kyberšikany nejmladší respondenti ve věku 15-29 let (46 %) a také obyvatelé největších měst nad 100 tisíc obyvatel (45 %) včetně Prahy.

kyber_sikana

Za nejčastější projevy kyberšikany můžeme označit obtěžování a pronásledování telefonováním, psaním SMS zpráv nebo prozváněním, provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování, zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv prostřednictvím e-mailu, SMS, chatu, ICQ, Skypu.

Více než třetina šikanovaných osob (36 %) je některé z forem kyberšikany vystavována jednou týdně či ještě častěji, a to ve více než dvou pětinách případů (41 %) po dobu delší než jeden rok.

Přestože se kyberšikana vyznačuje často anonymitou těch, kteří ostatní šikanují, jsou si téměř dvě pětiny postižených jisty osobou svého pronásledovatele, 31 % osob má pouze podezření a stejné množství respondentů netuší, kdo za kyberšikanou stojí.

kyber_sikana_2

Problematikou kyberšikany se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 514 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 14. do 17. února 2014.