Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Život se stomií (vývodem) už není tabu!

Život s nemocí není nikdy snadný, některé onemocnění navíc doprovází specifická společenská a psychická zátěž, až máme tendenci jeho existenci vytěsnit z naší reality. Do nedávna to platilo i pro stomiky, pacienty, kterým byl v důsledku onemocnění trávicí nebo vylučovací soustavy zaveden trvalý vývod, tzv. stomie.

Úroveň péče o stomiky a zejména prevence stomických onemocnění do značné míry závisí na úrovni osvěty, proto sdružení stomických pacientů České ILCO spolu s výzkumnou agenturou STEM/MARK realizovaly při příležitosti Mezinárodního dne stomiků výzkum zaměřený na toto téma. Z šetření STEM/MARK vyplývá, že život se stomií si umí představit jen osmina internetové populace ve věku od 15 do 59 let (častěji lidé ve věku 45-59 let a také ti s vyšším stupněm vzdělání).

Pouze dvě pětiny dotázaných uvedly, že mají dostatek informací o tom, jak předcházet onemocněním střev. Častěji se jedná o ženy, osoby ve věku 45–59 let, vysokoškoláky a respondenty žijící ve městech nad 20 tisíc obyvatel. Naopak 54 % osob uvedlo, že informace o prevenci stomických onemocnění nejsou dostatečné (častěji lidé s nejnižším vzděláním, ale také obyvatelé nejmenších obcí), 6 % oslovených o problematiku vůbec nejeví zájem. „Zde je opravdu velký prostor pro propagaci prevence“, glosuje Marie Ředinová, předsedkyně sdružení stomiků České ILCO. „V roce 2014 Ministerstvo zdravotnictví rozběhlo kampaň adresného zvaní na screeningové programy, jeden z nich je zaměřený na prevenci onemocnění rakovinou střev. Zdravotní pojišťovny zasílají vybraným ročníkům pozvánky na preventivní vyšetření. Doporučuji, aby lidé pozvání brali vážně a zajímali se o prevenci onemocnění nejen prsů, ale i střev. Liga proti rakovině nabízí pro propagaci prevence těchto onemocnění výborné projekty, např. putovní výstavu, která každoročně v jednotlivých regionech humorným způsobem upozorňuje na důležitost prevence“, dodává Marie Ředinová.

Podle Barbory Večerkové ze STEM/MARK půjdou na radu k lékaři pouze tři pětiny populace, když je začne trápit dlouhodobější změna ve způsobu vyprazdňování (jako je např. zvýšená či naopak snížená frekvence). Ženy a lidé ve věku 45–59 let jsou v tomto ohledu zodpovědnější. „Toto číslo mě opravdu potěšilo, je mnohem větší, než jsem očekávala“, říká Marie Ředinová z České ILCO. „Problémy s vy-prazdňováním tají lidé před lékařem, před rodinou a namlouvají si, že to nic není, že to přejde. Často tomu ani sami nevěří, ale obavy ze závažné diagnózy jim brání navštívit lékaře. Problémy je ale třeba řešit bez předsudků a studu včas.“ 

Ve výzkumu STEM/MARK lidé přiznali, že dvěma pětinám respondentů je nepříjemné nebo by bylo nepříjemné s lékařem hovořit o vyprazdňování, stolici a střevech. Největší ostych mají nejmladší lidé do 29 let věku, naopak nejméně se ostýchají respondenti ve věku 45-59 let. „Je však třeba si uvědomit, že střevo ani střevní obsah není neslušné slovo“, dodává Marie Ředinová.

Téměř tři pětiny dotázaných vědí, že rakovina může být jedním z důvodů zavedení stomie. Edukovanější jsou v této otázce ženy, lidé ve věku 45–59 let a vysokoškoláci.

Pouze čtvrtina osob zná ve svém okolí někoho, kdo žije s vývodem ze střev nebo močovodu. Více stomiků registrují pochopitelně lidé starší – ve věku 45-59 let. „Je dobře, že o lidech se střevním vývodem se už ví“, říká Marie Ředinová. „Překvapením pro mě bylo, že celá osmina dotázaných si umí představit život se stomií. Pokud takto odpověděli lidé, kteří mají stomika ve svém okolí, je vidět, že poznali, že s vývodem se žít dá, dokonce často zkvalitní život. Pokud tak odpověděly osoby, které stomika osobně neznají, myslím si, že nemají úplnou představu o tom, jak se člověk se stomií cítí, co prožívá. Začátky života s vývodem jsou psychicky náročné, dají se však zvládnout. Prvořadé je zvládnout primární onemocnění. Dále je třeba, aby každý stomik měl vhodnou, individuálně zvolenou stomickou pomůcku, která kompenzuje co možná nejlépe jeho postižení, a aby s ní uměl opravdu dobře zacházet. Pak zbývá vyrovnat se s novým způsobem vyprazdňování psychicky. Ani to není snadné. Mohou pomoci dobrovolníci ze spolků ILCO“. 

Lidí se střevním vývodem žije jen v České republice více než 10000, na světě jich jsou statisíce. Světová organizace stomiků vyhlašuje každé tři roky světové dny stomiků, aby stomiky podpořila a upozornila na jejich potřeby. Letošní den stomiků připadá na 3. října.   logoTématem péče o stomické pacienty a prevenci onemocnění střev se zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci se sdružením stomických pacientů České ILCO. Výzkumu se zúčastnilo 510 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 14. do 17. září 2015.

 Více informací naleznete na //www.slideshare.net/stemmark/mezinrodn-den-stomik