Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Korelační matice

Statistiky.stemmark: Symfonie pro online reporting

Zveřejněno 20.3.2014

Náš nový systém online reportingu – všeobsažně nazvaný statistiky.stemmark – je, ve vší skromnosti, fantastický. Naši klienti potřebují nad rámec výzkumné zprávy a statických tabulek ještě něco. To něco je v případě statistiky.stemmark.cz pružné a dostupné reportingové prostředí, které dokáže využívat každý. Odvážná tvrzení máme za sebou a tak se podívejme na fakta. Jedná se vlastně Více