Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Mobbing

Zveřejněno 2.9.2015

S různými formami šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost téměř čtvrtina osob S pojmy mobbing či šikana se setkáváme ve sdělovacích prostředcích čím dále častěji. Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický, ale i fyzický stav poškozeného. Jeho projevy nemusejí být na první pohled zjevné. Začínají totiž Více