Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Tlakoměr si kupujeme na základě vlastního uvážení, glukometr na doporučení lékaře

Počty pacientů s tzv. civilizačními chorobami rok od roku stoupají. Výskyt různých srdečních a dýchacích problémů či cukrovky se již neomezuje jen na vyšší věkové kategorie, ale stále častěji postihuje i mladší ročníky. Pacienti chtějí mít své onemocnění pod kontrolou, a proto velmi často používají různé zdravotnické pomůcky, které jim pomáhají monitorovat či zlepšovat jejich zdravotní stav.

Podle nejnovějšího internetového šetření společnosti STEM/MARK je tlakoměr k dispozici v 55 % domácností oslovených respondentů ve věku 15 -59 let. V případě glukometru se jedná o 16 % rodin.

Tlakoměry

Použití tlakoměru pro vlastní osobu deklarovalo 32 % respondentů ve věku 15-59 let (častěji se jedná o ženy a osoby ve věku 45 – 59 let), využití v rámci celé rodiny poté 55 % osob. Užívání tohoto přístroje v rámci domácnosti jde napříč věkovými kategoriemi, nicméně nejčastějšími uživateli jsou většinou rodiče či prarodiče respondentů (v případě osob ve věku 30 – 44 let, resp. 15-29 let), případně jejich partneři či partnerky (v případě osob ve věku 45 – 59 let).

Nejčastěji používaným typem tonometru je automatický digitální tlakoměr na paži využívaný v 56 % domácností, druhým nejčastějším poté automatický tlakoměr na zápěstí (31 %). Třetím typem v pořadí je poloautomatický digitální tonometr využívaný v 6 % případů.

Téměř polovina respondentů (zejména ti ve věku 45 – 59 let) se pro pořízení tlakoměru rozhodla sama. Více než čtvrtina ostatních (28 %, častěji ženy) dala na radu lékaře, osmina poté využila doporučení v rámci rodiny a příbuzných (častěji muži). Tři čtvrtiny současných majitelů tlakoměru si zakoupily přístroj samy – bez lékařského předpisu (častěji středoškoláci s maturitou), pětina jej poté obdržela od někoho jiného jako dárek (častěji vysokoškoláci).

Tonometry jsou nejčastěji nakupovány v klasických lékárnách (37 %) či v obchodech s lékařskými a zdravotnickými pomůckami (35 %), případně na internetu (15 %).

Glukometry

Použití glukometru pro vlastní osobu uvedla pouhá 4 % respondentů ve věku 15-59 let, využití v rámci celé domácnosti poté deklarovalo 16 % dotázaných. Užívání tohoto přístroje v rámci rodiny jde opět napříč věkovými kategoriemi, a to v závislosti na věku dotazovaného. Nejčastějšími uživateli jsou stejně jako v případě tlakoměrů většinou rodiče či prarodiče oslovených, případně jejich partneři či partnerky.

Tři pětiny respondentů se rozhodly pořídit si glukometr na základě doporučení svého lékaře, necelá čtvrtina ostatních se rozhodla sama na základě vlastního uvážení. Třetina současných vlastníků glukometru si jej zakoupila sama – bez lékařského předpisu, další třetina jej obdržela od někoho v rámci rodiny či příbuzných a více než čtvrtina jej získala na základě předpisu od lékaře.

Glukometry jsou nejčastěji nakupovány v prodejnách se zdravotnickými pomůckami a v klasických lékárnách.

Nebulizéry

Přítomnost nebulizéru (tj. inhalátoru na bázi kompresoru nebo ultrazvuku) byla zjištěna v 6 % domácností respondentů ve věku 15-59 let.  Použití nebulizéru  pro vlastní osobu deklarovalo 5 % respondentů ve věku 15-59 let. Přístroj je v domácnostech používán nejčastěji dětskými pacienty.

Nejvíce používanými typy nebulizérů jsou kompresorové (42 %) nebo ultrazvukové (33 %) přístroje. Téměř tři pětiny respondentů se rozhodly pořídit si nebulizér na základě doporučení svého lékaře, čtvrtina ostatních se pro jeho obstarání rozhodla sama. Více než dvě pětiny současných vlastníků tohoto přístroje si jej zakoupily samy – bez lékařského předpisu, další třetina jej obdržela na předpis od lékaře a osmina si jej zapůjčila.

Nebulizéry jsou nejčastěji nakupovány v  prodejnách s lékařskými a zdravotnickými pomůckami, v klasických kamenných lékárnách či na internetu.

zdravotnicke_pomucky_graf1
zdravotnice_pomucky_graf2

Problematikou vlastnictví a pořízení si vybraných zdravotnických pomůcek se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 510 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 13. do 17. listopadu 2013.

kontakt: Barbora Večerková,