Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Účast na olympiádě v Soči je podle většiny lidí riziková

S blížícím se termínem Zimních olympijských her v Soči se stále častěji hovoří o bezpečnostní situaci v Rusku, přičemž nejčastěji jsou skloňovány výroky týkající se možných teroristických útoků na sportovce či návštěvníky her.

STEM/MARK se proto v rámci lednového telefonického výzkumu na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18 až 65 let zeptal respondentů na jejich názor.

Z výsledků vyplynulo, že o nadcházející olympiádu v Soči se alespoň okrajově zajímá téměř devět z deseti (87 %) dotázaných. Bezmála dvě třetiny (63 %) z nich si myslí, že účast na ZOH v Soči je spojena s bezpečnostním rizikem. Nejčastěji jsou za takovéto riziko považovány teroristické atentáty, okrajově pak krádeže či jiná drobná kriminalita.

sochi_1

Přesto by se více než polovina (56 %) z těch, které zimní olympiáda zajímá, ráda jela do Soči osobně podívat. Tedy za předpokladu, že zájezd by byl dárkem či výhrou v soutěži…

Polovina (49 %) z těch, kteří by ani za těchto podmínek na olympiádu do Soči nejeli, zmínila jako důvod obavy o svou bezpečnost, stejná část pak uvádí časové důvody.

sochi_2

Tři pětiny (61 %) dotázaných nesouhlasí s tím, že se někteří evropští politici na protest proti možnému porušování lidských práv v Rusku pravděpodobně nezúčastní zahájení olympiády v Soči.

sochi_3

Další otázky byly zaměřeny na očekávané výsledky českých sportovců. Více než dvě pětiny (43 %) respondentů se domnívají, že Česká republika získá v Soči více než 6 medailí a bude z tohoto pohledu úspěšnější, než před čtyřmi lety ve Vancouveru.

sochi_4

Nejvíce zlatých medailí zůstane dle názoru 36 % respondentů v Rusku, dalších 30 % se domnívá, že nejúspěšnější zemí co do počtu zlatých olympijských medailí budou v Soči Spojené státy.

Asi nejsledovanějším sportem na ZOH v Soči bude z pohledu českého fanouška lední hokej. Proto jsme respondenty požádali o tip na konečné umístění našich hokejistů.

Jen 10 % dotázaných věří v opakování úspěchu z Nagana, ale zisk stříbrné (15 %) či bronzové (30 %) medaile už je podle názoru respondentů pravděpodobnější. Dvě pětiny (41 %) dotázaných se pak domnívají, že Češi neprojdou přes čtvrtfinále. Největším favoritem na celkové vítězství v olympijském hokejovém turnaji je dle mínění respondentů Rusko (36 %), následované Kanadou (24 %) a Švédskem (15 %).

Výzkum na reprezentativní populaci ČR ve věku 18 až 65 let byl společností STEM/MARK realizován ve dnech 20. až 22. ledna 2014. V rámci telefonického dotazování bylo uskutečněno celkem 507 rozhovorů.