Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Umírání – nový výzkum, nové výsledky

umirani

Až dostanu infarkt, začnu to řešit.

Konkrétní opatření pro případ vlastního úmrtí začínáme řešit, až když
se setkáme s vážnou nemocí.

Bojím se, že to bude bolet a že budu sám.

Smrt a umírání nás děsí, bojíme se ztráty důstojnosti.

Chci ji znát a chci ji znát jako první.

I když si to všichni lékaři nemyslí, většina z nás chce o svém zdravotním
stavu znát pravdu a nepřeje si, aby ji jako první znal někdo z rodiny.

Není na to čas a vhodný prostor. Je mi to nepříjemné.

Lékaři většinou sdělují pacientům špatné zprávy u lůžka či v ordinaci.
Mají na to 10–15 minut. Pro většinu z nich je rozhovor s pacientem
o smrti nepříjemný.

Máme nejnovější data o postojích veřejnosti a zdravotníků k umírání
a smrti. Zveme Vás ke společné diskuzi nad výsledky výzkumu veřejného
mínění, který vznikl ve spolupráci Hospicového občanského sdružení
Cesta domů a výzkumné agentury STEM/MARK.

Čeho se bojíme, co si přejeme, s čím máme zkušenost – o tom se bude
diskutovat 12. prosince 2013 v 10 hodin na adrese Chlumčanského 497/5, Praha 8 (sídlo STEM/MARK).

Výsledky výzkumu bude prezentovat Jan Tuček, ředitel STEM/MARK.
Na Vaše dotazy budou odpovídat :

  • Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů,
  • MUDr. Irena Závadová, primářka Domácího hospice Cesty domů
  • MUDr. Kateřina Rusinová, Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice

Pro více informací kontaktujte:
Marek Uhlíř – ředitel Cesty domů,
Lucie Žáčková – koordinátorka výzkumu STEM/MARK,