Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Veřejnost podporuje nároky na poctivé odměňování zaměstnanců v první linii.

Zaměstnanci by měli za svá práva bojovat. Zaměstnavatelé, kteří je od toho odrazují, by měli být potrestáni.

Většina (91 %) respondentů se domnívá, že lidé v první linii – zdravotníci, policisté, hasiči, pracující v sociálních službách – mají velkou zodpovědnost a stres a měli by tak býti poctivě odměňováni. Častěji s tím souhlasí ženy, mladí lidé do 30 let, ale také lidé nad 60 let. Jen každý pátý člověk se domnívá, že jsou placeni dostatečně.

Veřejnost má jasný názor i na spor o proplácení přestávek u lidí v první linii, kteří nemohou během přestávky na oběd či odpočinek odejít z pracoviště, a musí být připraveni zasáhnout v případě potřeby. Čtyři z pěti lidí potvrzují, že by tyto přestávky měly být placené a 82 % lidí podporuje úsilí zaměstnanců o jejich proplácení. Ti, kdo bojují za svá práva, by měli být oceněni, myslí si 70 % lidí.

73 % lidí by podporovalo potrestání zaměstnavatelů, kteří se snaží zaměstnance odrazovat od domáhání se jejich práv.

Grafické zpracování:

Výzkumu agentury STEM/MARK se zúčastnilo 1152 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.