Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Věrnostní karty v lékárně jsou oblíbené

Věrnostní karty nabízející výhody při nákupech i při čerpání mnoha dalších služeb jsou dnes pro většinu z nás naprostou samozřejmostí. Výjimkou už nejsou ani karty v lékárnách, jejichž prostřednictvím mohou zákazníci získávat slevy na jednotlivé výrobky, individuální slevové kupony nebo další věrnostní odměny.

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK a časopisu Pharma Profit využívají výhody věrnostních karet v lékárně více než tři pětiny internetové populace. Kromě otázky na využívání věrnostních karet a spokojenosti s nimi se výzkum zaměřil i na další zajímavá „lékárenská témata“.

Věrnostní karty v lékárnách
Z 92 % osob, které alespoň někdy navštěvují lékárnu, jich 63 % využívá výhod věrnostních karet nabízených jednotlivými lékárenskými subjekty. Používání těchto karet obecně roste s věkem zákazníků, naopak klesá s úrovní dosaženého vzdělání. Lidé, kteří karty lékáren využívají, jsou s nimi obecně spokojeni (23 % – velmi spokojeni a 70% – spíše spokojeni). Spokojenost klesá se zvyšujícím se věkem i vzděláním zákazníků.graf1

Využívání doplňkových služeb v lékárnách
Doplňkové služby
, které jednotlivé lékárny nabízejí, nevyužívají dvě třetiny zákazníků. Nejčastěji využívanou službou je poradenství o správném užívání léků (28 %). Z ostatních služeb lze uvést měření krevního tlaku (6 %, častěji využíváno osobami ve věku 45-59 let) a dermatologické či homeopatické poradenství (5 %, resp. 5 %). Konzultace ohledně odvykání kouření či snižování hmotnosti jsou vyhledávány minimem osob.

Zájem o inovativní lékové formy
V posledních letech nabízejí výrobci léků některé přípravky v nových lékových formách. O tyto inovativní formy má zájem pětina zákazníků (častěji ženy a Moravané), naopak klasické tablety preferuje 16 % oslovených. Polovině osob je jedno, v jaké formě lék zakoupí, 14 % respondentů vůbec žádné léky neužívá (častěji se jedná o muže), tudíž je ani nezajímají možné lékové formy. Z jednotlivých inovativních forem je největší zájem o granule rozpustné v ústech, dále pak o horké nápoje a na třetím místě o želatinové bonbony. Nejméně zákazníky oslovují přípravky ve formě žvýkačky.

Elektronická evidence tržeb v lékárnách – ano či ne?
Více než polovina dotázaných souhlasí
(22 % určitě souhlasí a 31 % spíše souhlasí) s návrhem elektronické evidence tržeb, který od dubna 2016 počítá s pokladnami online napojenými na Ministerstvo financí ČR kvůli eliminaci daňových úniků (včetně pokladen lékáren). Opačný názor zastává 29 % osob, 18 % respondentů nemá vyhraněný názor, nebo je problematika nezajímá (častěji lidé ve věku 15-44 let a také ti s nejnižším vzděláním).graf2

Jakou formou mají být placeni lékárníci v lékárnách?
46 % internetové populace se domnívá, že by lékárníci měli být placeni za svoji výdejní a poradenskou činnost
(častěji deklarováno středoškoláky). Obecně tento názor klesá se zvyšujícím se věkem. Čtvrtina osob si naopak myslí, že lékárníci by měli být placeni spíše z marže/ceny léků, jako je tomu v běžných prodejnách. 30 % dotázaných nemá vyhraněný názor, nebo se o danou oblast nezajímá.

Vybranými lékárenskými tématy se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK ve spolupráci s časopisem Pharma Profit. Výzkumu se zúčastnilo 507 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku od 15 do 59 let. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 17. dubna 2015.