Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Více než polovina lidí se už nebojí pandemie

Nejnovější data představila společnost STEM/MARK, která již od 30. 3. sleduje v každotýdenním kontinuálním průzkumu přístup lidí k epidemii koronaviru COVID-19 a změnu jejich chování. Poslední vlna dotazování proběhla ještě před čtvrtečním uvolněním vládních restrikcí. Výsledky aktuálního průzkumu dále komentuje analytik výzkumné agentury STEM/MARK Bohumil Hurda.

Počet lidí, kteří se obávají nákazy, se postupně snižuje. Podle výzkumné agentury STEM/MARK začaly v tomto týdnu rapidně klesat počty těch, kteří se stále bojí nákazy koronavirem. Nákazy se už obává pouze necelá polovina dotázaných, za poslední tři týdny tak ve výsledcích průzkumu zaznamenáváme pokles obav z nákazy o jednu třetinu.

Největší skokový rozdíl byl zaznamenán u lidí, kteří uvedli, že se u nich obava z nákazy dokonce snížila. Podíl těchto lidí narostl více než 10x za poslední tři týdny. V první vlně průzkumu se nákazy obávalo výrazně více žen než mužů a právě u žen byl v poslední vlně průzkumu zaznamenán také největší zvrat. Zajímavé je, že mimo mladých žen do 45 let se nákazy přestává bát rovněž i ta nejrizikovější skupina žen, a to skupina žen nad 60 let.“ přibližuje výsledky Bohumil Hurda.

Lidé s kroky vlády zatím sympatizují. Podle průzkumu agentury STEM/MARK 9 z 10 lidí schvaluje opatření, které doposud vláda učinila proti šíření koronaviru.

„Lidé jsou však v posledním době opatrnější a místo možnosti „určitě schvaluji“ volí možnost „spíše schvaluji“. Je to dáno hlavně tím, že obavy lidí z nákazy koronavirem u lidí postupně klesají a část obyvatel již volá po zrušení různých nařízení a zákazů, které je momentálně jen omezují. Lidé rovněž začínají být skeptičtější v tom, kdy se vrátí život do normálních kolejí. Přestože koncem března předpokládali, že se život do normálních kolejí vrátí do letních prázdnin, nyní se téměř zdvojnásobilo množství těch, kteří si myslí, že to bude až v průběhu prázdnin, případně na podzim.“ doplňuje Bohumil Hurda ze STEM/MARK.

Kontaktu s ostatními se zatím spíše bojíme. Obava z přímého nakažení má sice klesající tendenci, nicméně 8 z 10 lidí se stále snaží vyhýbat kontaktu s ostatními. Muži se oproti ženám kontaktu s ostatními tolik nebojí. V porovnání s ženami, kde se nebojí pouze každá desátá žena, u mužů se nebojí každý čtvrtý muž. Nejméně pak muži do 45 let bez vysokoškolského vzdělání. Největší zlom byl zaznamenán na Moravě, kde se podle výzkumné agentury STEM/MARK za poslední tři týdny dokonce zpětinásobil počet lidí, kteří se již nesnaží vyhýbat kontaktu s jinými lidmi.

Avšak chodit ven se nebojíme. Jen za poslední týden klesl na polovinu podíl těch, kteří se bojí chodit ven. Nejméně se bojí chodit ven mladí lidé do 30 let, kde se bojí vycházet jen jeden z deseti dotázaných. Nejvíce se bojí chodit ven Pražané, což je dáno i tím, že v Praze je nejvyšší koncentrace nakažených v ČR.

„S ohledem na to, že se u lidí začínají snižovat obavy z nákazy koronavirem, přestávají mít strach z přímého nakažení, postupně se přestávají bát vycházet ven a scházet se s jinými lidmi je znatelné, že opatrnosti u lidí postupně ubývá. Následně hrozí, že si lidé mohou začít kompenzovat sociální kontakt, o který po dobu karantény přišli a následně se ve větší míře začnou scházet s ostatními. Nejspíše budou zapomínat na rizika nákazy, která budou i těsně po ukončení karantény stále hrozit. Hrozí tak, že se nákaza může opět začít rychleji šířit mezi lidmi.“ uzavírá Bohumil Hurda analytik výzkumné agentury STEM/MARK.

Kontakt pro média:

Ing. Bohumil Hurda | Client Service Manager
+420 721 174 602